Tuyên bố của DNC về Cơ Cấu kế hoạch Xây Dựng Lại Tốt Hơn của Tổng Thống Biden

Chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ (Democratic National Committee, DNC) Jaime Harrison đã đưa ra tuyên bố sau:

“Tổng Thống Biden và các đảng viên Đảng Dân chủ đang chuẩn bị thông qua một chương trình nghị sự lịch sử để phát triển nền kinh tế của chúng ta, tạo ra hàng triệu việc làm được trả lương tốt, xử lý khủng hoảng khí hậu, giảm chi phí và cắt giảm thuế cho các gia đình trung lưu, và cải thiện đáng kể cuộc sống của người Mỹ trên khắp đất nước. Như Tổng Thống Biden sẽ nói, đây là một việc quan trọng.

“Người dân Mỹ giao cho Đảng Dân Chủ nắm quyền vì họ muốn có một chính phủ làm việc cho họ, đặc biệt là sau 4 năm nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng Hòa. Và một lần nữa, Đảng Dân Chủ đang mang lại kết quả rất lớn. Bất kể xuất thân từ đâu, cho dù quý vị đến từ một thành phố lớn, một cộng đồng nông thôn, hay một nơi nào đó nằm giữa thành thị và nông thôn, cơ cấu kế hoạch Xây Dựng Lại Tốt Hơn (Build Back Better) của Tổng thống Biden là dành cho quý vị. Đó là lý do tại sao chương trình nghị sự này rất phổ biến. Người Mỹ kiệt sức trước sự phá sản hệ tư tưởng của Đảng Cộng Hòa và nỗi ám ảnh với sự cản trở. Họ sẵn sàng cho những nhà lãnh đạo biết hoàn thành công việc.

“Trong khi Đảng Cộng Hòa hậu thuẫn các tập đoàn và những người siêu giàu, chương trình nghị sự Xây Dựng Lại Tốt Hơn là sự phản ánh các giá trị trọng yếu của Tổng Thống Biden và Đảng Dân Chủ – giúp ích cho người dân Mỹ, đem lại việc làm chứ không phải của cải, và xây dựng một nền kinh tế công bằng phù hợp với tất cả mọi người. Với sự lãnh đạo của Đảng Dân Chủ, hàng triệu trẻ em sẽ tiếp tục thoát khỏi những khó khăn của nghèo đói; người cao niên sẽ có các lựa chọn chăm sóc sức khỏe tốt hơn; nước Mỹ sẽ tiến một bước dài trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu; và các gia đình lao động và doanh nghiệp nhỏ sẽ có các nguồn lực cần thiết để vượt qua đại dịch này và phát triển.

“Công việc vẫn chưa kết thúc, nhưng hôm nay chúng ta đã thực hiện một bước quan trọng theo đúng hướng cho người dân Mỹ và tôi hoan nghênh Tổng Thống Biden, Chủ Tịch Hạ Viện Pelosi, Nhà Lãnh Đạo Schumer, các đảng viên Dân chủ trong quốc hội và các nhà hoạt động cộng đồng vì đã làm việc không mệt mỏi để đạt được cơ cấu lịch sử này. Chúng ta giành chiến thắng vào năm 2020 bởi vì chúng ta đặt quyền lợi của người dân Mỹ lên hàng đầu và đây là cách chúng tôi sẽ giành chiến thắng vào năm 2022 ”.
###